Følg byggeprosessen

Nye Teknostallen bygges over fire år, 2022-2025.

Bli med bak kulissene og se hvordan Trondheims nye byområde tar form!

Her er en samlet oversikt over hva som foregår gjennom årene for å få til et moderne næringsbygg med topp kvalitet for leietakere, tilbud til publikum, samtidig som historien blir ivaretatt gjennom arkitekturen og estetikken i bygget.

Oversiktsbilde over Teknobyen i Trondheim
Oops, no alt text

Uke 31

Montering av prefabrikkerte betong- og stålelementer pågår i del 6. I den forbindelse vil det være en god del inn-/uttransport og heising av tung last. Oppstillingsplass for elementbiler er på utsiden av byggegjerdet, men utføres på en sikkert måte (blant annet med trafikkvakt).

Tømmerarbeid pågår i del 5. I den forbindelse vil det kunne forekomme noe boring i betong. Tekniske fag (elektriker, rørlegger og ventilasjon) holder på med hovedføringer og skjultanlegg. Kjerneboring for tekniske fag utføres fortløpende, men i små perioder. Litt lyd er å forvente, men vil føre til lite/ingen vibrasjoner som forplanter seg i hulldekkene.

Oppdeling og fjerning av midlertidig støttefundament til vernafasade vil fortsette etter fellesferien. Samtidig vil noen vindus- og dørutsparinger i vernafasaden måtte utvides, dette vil også starte etter fellesferien.

I den forbindelse vil det bli en del støy. Kran 3 (den som står på del 6) blir demontert tors. og fre.

Uke 30

Uke 28-30 er fellesferien. I denne perioden vil det bli litt aktivitet på prosjektet, men kraftig redusert ift. vanlig drift. NCCs betongarbeidere kommer til å jobbe med messaninen og gulv på grunn i kjelleren i hagen, og KGC vil fortsette med fasademontasje, men prefab bæresystem settes på pause til etter fellesferien.

Ellers vil det foregå noe innvendig arbeid, blant annet oppstart heismontasje uke 29. Litt støy i form av boring vil kunne forekomme som vanlig, men trolig i mindre grad enn i perioder utenom fellesferien.

Oops, no alt text

Uke 29

Uke 28-30 er fellesferien. I denne perioden vil det bli litt aktivitet på prosjektet, men kraftig redusert ift. vanlig drift. NCCs betongarbeidere kommer til å jobbe med messaninen og gulv på grunn i kjelleren i hagen, og KGC vil fortsette med fasademontasje, men prefab bæresystem settes på pause til etter fellesferien.

Ellers vil det foregå noe innvendig arbeid, blant annet oppstart heismontasje uke 29. Litt støy i form av boring vil kunne forekomme som vanlig, men trolig i mindre grad enn i perioder utenom fellesferien.

Oops, no alt text

Uke 28

Uke 28-30 er fellesferien. I denne perioden vil det bli litt aktivitet på prosjektet, men kraftig redusert ift. vanlig drift. NCCs betongarbeidere kommer til å jobbe med messaninen og gulv på grunn i kjelleren i hagen, og KGC vil fortsette med fasademontasje, men prefab bæresystem settes på pause til etter fellesferien.

Ellers vil det foregå noe innvendig arbeid, blant annet oppstart heismontasje uke 29. Litt støy i form av boring vil kunne forekomme som vanlig, men trolig i mindre grad enn i perioder utenom fellesferien.

Oops, no alt text

Uke 27

Montering av prefabrikkerte betong- og stålelementer pågår i del 6. I den forbindelse vil det være en god del inn-/uttransport og heising av tung last. Oppstillingsplass for elementbiler er på utsiden av byggegjerdet, men utføres på en sikkert måte (blant annet med trafikkvakt).


KGC fortsetter med montering av utvendige fasadeelementer på del 5. Det vil i den forbindelse være behov for opprigg av mobilkran på utsiden av Portalen. Taktekker fortsetter med tekking av taket på del 5. Tømmerarbeid pågår i del 5. I den forbindelse vil det kunne forekomme noe boring i betong. Tekniske fag (elektriker, rørlegger og ventilasjon) holder på med hovedføringer og skjultanlegg. Kjerneboring for tekniske fag utføres fortløpende, men i små perioder. Litt lyd er å forvente, men vil føre til lite/ingen vibrasjoner som forplanter seg i hulldekkene.

Det vil foregå en del støpeoperasjoner i bakgården, både av fundamenter og banketter både av fundamenter og banketter på del 7. Grunnarbeider: tilfylling mellom støpte konstruksjoner i bakgården og komprimering av løsmasser. I forbindelse med komprimering vil det bli litt støy/vibrasjoner. Oppdeling og fjerning av midlertidig støttefundament til vernafasade pågår. Vil i den forbindelse kunne bli noe støy.